Nadace
ENVIOPTIMUM
 
   
   
Sídlo

Podbabská 283/5
621 00 Brno

Kancelář
Hudcova 78 b
612 00 Brno
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 541 513 594
Fax: +420 541 513 594
   
Email: Email
 
           
Soutěž DP    
           
 
Soutěž MVDr. Radoslava KINSKÉHO o nejlepší environmentální diplomovou práci
 
     
 
Nadace ENVIOPTIMUM polupořadatelem a organizátorem celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Této soutěže se už 20let účastní zástupci vysokých škol a univerzit z celé České republiky. Problematiky životního prostředí se témata diplomových prací dotýkají ze všech úhlů pohledů, ať již technického, přírodovědného či společenskovědního.
 
 
Z každého ročníku soutěže od roku 1998 nadace vydává CD ROM s kompletní informací o této soutěži, protokolem ze soutěže a také s plnými texty soutěžních diplomových prací. Současně jsou vyzvány všechny katedry a ústavy vysokých škol, aby svoje diplomové práce z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí předaly nadaci – jsou pak postoupeny pro uveřejnění Ministerstvu životního prostředí.
 
  Soutěž je od roku 2008 v názvu spojená se jménem pana Prof. MVDr. Radoslava KINSKÉHO,který bohužel v září 2008 zemřel. Byl dlouholetým členem poroty a příjemným hostitelem na svém zámku ve Žďáru nad sázavou, kde se konala většina finálových prezentací.  
     
 

Vzhledem k finančním možnostem nadace a klesajícímu počtu přihlášených prací byl model soutěže pozměněn na dvouletý cyklus.

V květnu 2015 bude vyhlášen 21. ročník soutěže do kterého se budou hlásit práce obhájené 07_ 2013 až 07_2015

 
 
© web by Envioptimum