Nadace
ENVIOPTIMUM
 
Sídlo

Podbabská 283/5
621 00 Brno

Kancelář
Hudcova 78 b
612 00 Brno
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 541 513 594
Fax: +420 541 513 594
 
Email: Email
   
 
       
Činnost    
       
  Činnost nadace v uplynulých letech    
 
Nadace ENVIOPTIMUM zajišťovala podmínky pro studium na specializaci TECHNICKÁ APLIKOVANÁ EKOLOGIE na Vysokém učení technickém v Brně (vybavení, počítačová technika, exkurse studentů oboru, výměnné praxe atd.) a osvětu v oblasti environmentální. Byly zajištěny počítače pro činnost odboru a výuku studentů i udržení kontaktu s vývojem PC techniky pro jednotlivé pracovníky odboru Ekologického inženýrství a byla, v roce 1995, provedena zásadní přestavba pracoviště Ekologického inženýrství se zajištěním kroužkové učebny s vybavením pro multimediální presentaci a připraveny podmínky pro počítačovou učebnu. Z prostředků nadace nejsou hrazeny žádné mzdy pracovníkům
 
V průběhu činnosti nadace za uplynulé roky byly také hrazeny návštěvy studentů i pracovníků odboru na odborných výstavách a veletrzích v zahraničí, exkurze studentů u firem a zajišťována spolupráce s Technickou univerzitou v DELFTÁCH (Nizozemí) a Moskevskou státní technologickou univerzitou STANKIN v Moskvě (Ruská federace).
Současná činnost nadace  
Nadace je spolupořadatelem a organizátorem celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Z každého ročníku soutěže nadace vydává CD ROM s kompletní informací o této soutěži, protokolem ze soutěže a také s plnými texty soutěžních diplomových prací.
 
 
© web by Envioptimum