Nadace
ENVIOPTIMUM
 
Sídlo

Podbabská 283/5
621 00 Brno

Kancelář
Hudcova 78 b
612 00 Brno
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 541 513 594
Fax: +420 541 513 594
 
Email: Email
Poslední aktualizace:
4.6.2013
 
 
         
Home - Vítejte na stránkách nadace ENVIOPTIMUM    
         
  Symbol nadace      
 
Symbolem Ekologické nadace ENVIOPTIMUM je zelený rak, který jak známo charakterizuje čisté životní prostředí, umístěný do pravidelného osmiúhelníku.
 
  Předmět činnosti      
 
Náplní činnosti Ekologické nadace ENVIOPTIMUM je všestranná podpora zavádění, zkoušení a provádění nových, ekologicky optimálních technologií, zejména ve vztahu průmyslu k životnímu prostředí a osvětově vzdělávací činnost pracovníků průmyslu i studentů středních a vysokých škol v oblasti péče o zdraví, zdravý životní styl jedince jako pracovníka v průmyslu a ochranu a tvorbu životního prostředí sídel i průmyslových závodů.
 
 
Nadace ENVIOPTIMUM je spolupořadatelem a organizátorem celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.
 
         
 
     
© web by Envioptimum